Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Nasza Przyszłość 3

„Nasza Przyszłość 3”

Od 1 marca 2011 r. do 31 października 2011 r. Śląska Wojewódzka Komenda  OHP realizowała ogólnopolski projekt „Nasza Przyszłość 3”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych w ciągu 6 miesięcy 40 osób (16 dziewcząt i 24 chłopców) w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych uczestników projektu oraz wzmocnienie ich zdolności do kontynuowania edukacji;
- wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu ułatwiających integrację społeczną oraz lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne;

- wzrost wiedzy uczestników projektu nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych;
- nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy.

Rodzaje Wsparcia:

Moduł edukacyjny:

- warsztaty motywacyjno-edukacyjne;
-  zajęcia wyrównawcze;

- dodatkowe indywidualne zajęcia wyrównawcze;
- zakup  „wyprawek edukacyjnych” dla beneficjentów ostatecznych.

 Moduł socjoterapeutyczny:

- zajęcia socjoterapeutyczne;
- indywidualne konsultacje psychologiczne.

 Moduł aktywizująco - doradczy:

- zajęcia dot. planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
- zajęcia dot. promocji godzenia życia rodzinnego i zawodowego;

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

 Moduł rekreacyjno-edukacyjny:

- koła zainteresowań rozwijających i  rekreacyjnych;
- wyjścia do instytucji kulturalnych/edukacyjnych lub obiektów sportowych.

 Wsparcie wychowawcze oraz ubezpieczenie uczestników projektu:

- dyżury wychowawcze.

 Letnia Akademia Rozwoju:

- obozy edukacyjno-wychowawcze;
- zajęcia integracyjne;

- warsztaty psychospołeczne;
- warsztaty technik relaksacyjnych;
- warsztaty profilaktyczne;
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej;
- zajęcia rekreacyjno-edukacyjne.

 Spotkania podsumowujące:

- spotkania podsumowujące;
- zajęcia socjoterapeutyczne;

- zajęcia ewaluacyjne;
- zajęcia rekreacyjno-edukacyjne.                                                  

Projekt realizowany był w następujących jednostkach organizacyjnych, po 10 uczestników w każdej grupie:

12-15 ŚHP Pyskowice
ul. Kopernika 2
44-120 Pyskowice
Tel./Fax.: (32) 333 20 73
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komendant: Bogumiła Kwaśniewska

12-20 HP Rybnik
ul. Klasztorna 14
44-200 Rybnik
Tel./Fax.: (32) 423 74 95
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komendant: Magdalena Szrek - Moroń

OSiW Dąbrowa Górnicza – Łosień
ul. Ząbkowicka 44
42-523 Dąbrowa Górnicza
Tel.: (32) 268 07 64
Fax.: (32) 261 01 81 lub (32) 261 01 82
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Wiktor Czucza

12-21 ŚHP Bielsko – Biała
ul. Kosynierów 20,
43-300 Bielsko-Biała
Tel./Fax.: (33) 812 22 13
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komendant: Mirosław Boroch

Osiągnięte rezultaty

Liczba osób, które uzyskają promocję do następnej klasy – 34
Liczba osób, u których nastąpi wzrost kompetencji społecznych – 33

Liczba osób objętych diagnozą psychologiczno - pedagogiczną – 40
Liczba osób objętych badaniem zainteresowań – 40
Liczba osób objętych badaniem predyspozycji zawodowych – 40
Liczba osób, które ukończą udział w zajęciach kół zainteresowań - 40

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info