Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Od szkolenia do zatrudnienia 2.0

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację  projektu w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: 31 października 2019 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekty przewidują również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY..

W 2019 r. projekty są realizowane w ponad 140 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

 Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 18 150 165,38 zł

 LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: 130 osób

 PROFIL UCZESTNIKÓW:

Osoby w wieku 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia), niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujące w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

 RELACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU:

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

DORADZTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU 

DORADZTWO ZAWODOWE W RYBNIKU 

DORADZTWO PROJEKTOWE W ŻORACH

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA EFS W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

KREATYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

ZAJĘCIA GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA EFS

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z POŚREDNICTWA PRACY W PROJEKCIE OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA W KATOWICACH

SIŁA PIERWSZEGO WRAŻENIA

POŚREDNICTWO PRACY W JASTRZĘBIU ZDROJU 

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA RELACJA Z RYBNIKA

METAMORFOZY W JAWORZNIE

KURS KRAWIECKI W BIELSKU-BIAŁEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - KURS MAGAZYNIERA W BIELSKU-BIAŁEJ

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - SPAWACZ W SKOCZOWIE

METAMORFOZY W PROJEKCIE

KURS „SPAWACZ MAG” W RAMACH PROJEKTU

 

 MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: 

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

Liczba osób do zrekrutowania

ADRES JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ, dane kontaktowe

 Imię i nazwisko koordynatora lokalnego, dane kontaktowe

1

Punkt Pośrednictwa Pracy w Żorach

10

os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory,  tel./fax. (32) 435 51 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Anna Stokłosa, tel. (32) 209 08 59

2

Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

10

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,  tel. (32) 330-37-87, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Stokłosa, tel. (32) 209 08 59

3

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie

20

Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa,  tel. (34) 363 30 58 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Pierzyńska, tel. (34) 363 30 58

4

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej

20

ul. Kosynierów 20, 43-300 Bielsko-Biała tel. (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Stachowiak,  tel.  (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25 

5

12-1 HP w Siemianowicach Śląskich

10

ul. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,  tel. 515 285 708, (32) 229 46 80 – Szkoła,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Anna Schackemy, tel. 515 285 708

6

12-17 HP w Jaworznie

10

ul. Inwalidów Wojennych 16, 43-600 Jaworzno,  tel./fax.: (32) 660 00 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bożena Banasik, tel. (32) 660 00 33

7

12-20 HP w Rybniku

10

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik, tel./fax.: (32) 423 74 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Szrek-Moroń, tel. (32) 423 74 95

8

12-25 HP w Żywcu

10

ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec,  tel.: (33) 861 02 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daniel Orlewski, tel. (33) 861 02 55

9

12-35 HP w Sosnowcu

10

ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266 04 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ewelina Borowiec, tel. (32) 266 04

10

12-29 ŚHP w Częstochowie

10

ul. Tkacka 5A, 42-200 Częstochowa,  tel. (34) 389 25 88, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Konefał, tel. (34) 389 25 88

11

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej

10

ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza,  tel.: (32) 268 07 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Wojciechowska, tel. (32) 268 07 64

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

Wskaźniki produktu 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

130

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

39

Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

17%

Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

48%

Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

43%

 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA KWIECIEŃ 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA MAJ 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA CZERWIEC 2019 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA LIPIEC 2019

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info