Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodki Szkolenia Zawodowego

Ośrodki Szkolenia Zawodowego  (OSZ) to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tych jednostek to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.). Ośrodki Szkolenia Zawodowego  stanowią komplementarne ogniwo w działalności sieci jednostek powstających w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w wyniki wdrażania którego funkcjonują również liczne Młodzieżowe Centra Kariery OHP i Punkty Pośrednictwa Pracy OHP. Ponadto OSZ spełnią rolę lokalnego banku informacji o potrzebach szkoleniowych i ofercie edukacyjnej, a także ustalają potrzeby szkoleniowe na podstawie dostępnych źródeł informacji statystycznych rynku pracy, badań, planów, prognoz rozwoju gospodarczego i zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, efektywności organizowanych. W zakresie swej działalności OSZ na podstawie zawartych porozumień współdziałają z innymi podmiotami, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego, publiczne służby zatrudnienia,  inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym.

Działalność OSZ oparta jest w głównej mierze na:

- doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- przedstawianiu i oferowaniu kursów i szkoleń, gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń,

- organizowaniu kursów i szkoleń zawodowych na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych.

Kryteria przystąpienia do projektu:

Usługami OSZ objęte mogą być osoby w wieku 18-25 lat, zamieszkujące na terenie Polski, które spełniają następujące warunki:

- osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do 25 r.ż. o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji / bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy (w tym zmiany, podwyższenia lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku pracy),

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo,
o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Z usług OSZ nie mogą korzystać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  w Cieszynie
ul. Górny Rynek 1

43-400 Cieszyn
Tel.: 502 031 659
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Przemysław Lose

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
42-202 Częstochowa
Tel.: 34 363-30-58
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Karolina Kurek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  w Wodzisławiu Śląskim
Os. 1-go Maja 16a 

44-304 Wodzisław Śląski
Tel.: (32) 729 32 00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Joanna Żedzicka

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info