Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCK Lubliniec

0000000125.gif

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC  GRUDZIEŃ 2019        

 

 

Data:              od 02.12.2019r. codziennie od poniedziałku do piątku (oprócz dni kiedy

                          prowadzone są zajęcia w terenie wg. harmonogramu)

Godzina:          08.00 – 14.00

Adresaci:          Bezrobotni i poszukujący pracy, młodzież ucząca się

Temat:             Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, informacje o ofertach pracy,
                          przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie predyspozycji zawodowych itp.       

Miejsce:           CEiPM w  Częstochowie           

Rodzaj zajęć:   Indywidualne konsultacje

 

Data:                02.12.2019r.

Godzina:            8.00       

Adresaci:          Bezrobotni i uczący się.

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:             Jestem aktywny na rynku pracy.

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja:      Jolanta Pawlik

 

Data:                03.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:           Młodzież OHP

Miejsce:            ZSTiO im. Żeromskiego

Temat:              Moje oczekiwania i zasoby a oczekiwania pracodawcy. Metody i narzędzia do samodzielnego sporządzania bilansu kompetencji zawodowych.

Rodzaj zajęć:  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                04.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:            Miejsca praktyk             

Rodzaj zajęć:    Wizyty u pracodawców w ramach grup wsparcia

Realizacja:      Jolanta Pawlik

 

Data:                 05.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:           Miejsca praktyk.

Rodzaj zajęć:    Wizyty u pracodawców w ramach grup wsparcia

Realizacja:      Jolanta Pawlik

 

Data:               05.12.2019r.

Godziny zajęć: 10.30

Miejscowość:   Częstochowa

Miejsce:           Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Adresaci:         Młodzież ucząca się - uczestnicy OHP

Temat spotkania: Prezentacja działalności MCK. Integracja grupy.

Rodzaj usługi:  Informacja  grupowa

Prowadzący:    Anna Weber

 

 

 

Data:                 06.12.2019r.

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:            Miejsca praktyk             

Rodzaj zajęć:     Wizyty u pracodawców w ramach grup wsparcia

Realizacja :       Jolanta Pawlik

 

Data:               09.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Bezrobotni i uczący się

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:             Jestem aktywny na rynku pracy.

Rodzaj zajęć:     Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:               09.12.2019r.

Godziny zajęć: 11.30

Miejscowość:   Częstochowa

Miejsce:           Zespół Szkół im. B. Prusa

Adresaci:         Młodzież ucząca się-uczestnicy OHP

Temat spotkania: Prezentacja działalności MCK. Integracja grupy.

Rodzaj usługi:  Informacja  grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data :              09.12.2019r.

Godziny zajęć: 12.30

Miejscowość:   Częstochowa

Miejsce:           Zespół Szkół im. B. Prusa

Adresaci:         Młodzież ucząca się-uczestnicy OHP

Temat spotkania: Prezentacja działalności MCK. Integracja grupy.

Rodzaj usługi:  Informacja  grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:               10.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Bezrobotni i uczący się.

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy.

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:               10.12.2019r.

Godziny zajęć: 13.35

Miejscowość:   Częstochowa

Miejsce:           Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Adresaci:         Młodzież ucząca się - uczestnicy OHP

Temat spotkania: Prezentacja działalności MCK. Integracja grupy.

Rodzaj usługi:  Informacja  grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:                11.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Bezrobotni i uczący się.

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:              Jestem aktywny na rynku pracy.

Rodzaj zajęć:    Indywidualne Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data :              11.12.2019r.

Godziny zajęć: 9.00

Miejscowość:   Lubliniec

Miejsce:           MCK

Adresaci:         Młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jestem aktywny i przedsiębiorczy na rynku pracy.

 Rodzaj usługi: Informacja   grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:                12.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:            ZS w Myszkowie

Temat:              Warsztaty umiejętności społecznych.

                         Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Rodzaj zajęć:  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                12.12.2019r.

Adresaci:          Młodzież

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Rodzaj zajęć:    Targi Pracy

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data :              12.12.2019r.

Godziny zajęć: 10.50

Miejscowość:   Częstochowa

Miejsce:           Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Adresaci:         Młodzież ucząca się-uczestnicy OHP

Temat spotkania: Prezentacja działalności MCK. Integracja grupy.

Rodzaj usługi: Informacja  grupowa

Prowadzący:   Anna Weber

 

Data:                13.12.2019r.

Godzina:           8.00       

Adresaci:          Młodzież OHP

Miejsce:            ZS w Myszkowie

Temat:             Moje oczekiwania i zasoby a oczekiwania pracodawcy. Metody i narzędzia do samodzielnego sporządzania bilansu kompetencji zawodowych.

Rodzaj zajęć:  Grupowe Porady Zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:               16.12.2019r.

Godzina:           09.00

Adresaci:         Młodzież OHP

Miejsce:           MCK w Cz-wie

Temat:             Konsultacje indywidualne.

Rodzaj zajęć:   WAPP

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                17.12.2019r.

Godzina:           09.00

Adresaci:         Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:           ZK w Lublińcu

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:   WAPP skr.

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                18.12.2019r.

Godzina:           09.00

Adresaci:         Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:            ZK w Lublińcu

Temat:             Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:   WAPP skr.

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:               19.12.2019r.

Godzina:          09.00

Adresaci:          Bezrobotni - osadzeni

Miejsce:           ZK w Lublińcu

Temat:             Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:   WAPP skr.

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:               20.12.2019r.

Godzina:           09.00

Adresaci:         Bezrobotni i młodzież szkolna 

Miejsce:           CEiPM w Cz-wie

Temat:             Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:   Indywidualne poradnictwo zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                26.12.2019r.

Godzina:           09.00

Adresaci:         Bezrobotni i młodzież szkolna  

Miejsce:           CEiPM w Cz-wie

Temat:             Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:  Indywidualne poradnictwo zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Data:                27.12.2019 r.

Godzina:           09.00

Adresaci:          Bezrobotni i młodzież szkolna

Miejsce:            CEiPM w Cz-wie

Temat:              Aktywne metody poszukiwania pracy.

Rodzaj zajęć:  Indywidualne poradnictwo zawodowe

Realizacja:       Jolanta Pawlik

 

Sporządziła:  Jolanta Pawlik, Anna Weber

                      27.11.2019 r.

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info