Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCK Katowice

0000000125.gif

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC LISTOPAD 2017

 

 

Data: 03.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Gliwice

Miejsce: Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Bilans umiejętności, kompetencji i preferencji zawodowych.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 03.11.2017

Godzina: 7:45 – 15:45

Miejscowość: Tychy

Miejsce: Hufiec Pracy w Tychach, ul. Edukacji 5

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 06.11.2017

Godzina: 7:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 06.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ul. Radocha 25

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Własna firma, czy nadaje się na przedsiębiorcę?

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 07.11.2017

Godzina: 7:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 08.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 08.11.2017

Godzina: 13:30 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata.

Rodzaj usługi: Grupowa informacja zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 08.11.2017

Godzina: 7:45 – 15:45

Miejscowość: Tychy

Miejsce: Hufiec Pracy w Tychach, ul. Edukacji 5

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 09.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Bilans umiejętności, kompetencji i preferencji zawodowych.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 09.11.2017

Godzina: 11:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 09.11.2017

Godzina: 7:45 – 15:45

Miejscowość: Tychy

Miejsce: Hufiec Pracy w Tychach, ul. Edukacji 5

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 10.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 10.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Gliwice

Miejsce: Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Warsztat efektywnego poszukiwania pracy – przedsiębiorczy na rynku pracy.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 13.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: CKZiU w Sosnowcu

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 14.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:30

Miejscowość: Chorzów

Miejsce: Zespól Szkól technicznych nr 1 w Chorzowie

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący:  Małgorzata Kuchna

 

Data: 15.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: CKZiU w Sosnowcu

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący:  Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 15.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:30

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Miejsce: WSB w Dąbrowie Górniczej

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący:  Małgorzata Kuchna

 

Data: 16.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Mysłowice

Miejsce: CKZiU w Mysłowicach

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowe informacje zawodowe

Prowadzący:  Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 16.11.2017

Godzina: 11:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Katowickie Centrum Edukacji  Zawodowej, ul. Techników 11

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorczy w życiu i pracy.

Rodzaj usługi: Grupowe informacje zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 17.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Gliwice

Miejsce: Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 17.11.2017

Godzina: 11:00 – 15:00

Miejscowość: Mysłowice

Miejsce: CKZiU w Mysłowicach

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Przedsiębiorcza osobowość

Rodzaj usługi: Grupowe informacje zawodowe

Prowadzący:  Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 20.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ul. Radocha 25

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Warsztat efektywnego poszukiwania pracy – przedsiębiorczy na rynku pracy.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 21.11.2017

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 21.11.2017

Godzina: 11:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 22.11.2017

Godzina: 7:00 – 11:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 22.11.2017

Godzina: 7:45 – 15:45

Miejscowość: Tychy

Miejsce: Hufiec Pracy w Tychach, ul. Edukacji 5

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 22.11.2017

Godzina: 13:30 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna.

Rodzaj usługi: Grupowa informacja zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 23.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 24.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Gliwice

Miejsce: Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Elementy prawa pracy.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 24.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:30

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Casino 46

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 27.11.2017

Godzina: 7:00 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 27.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Sosnowiec

Miejsce: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ul. Radocha 25

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 28.11.2017

Godzina: 7:00 – 11:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 28.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: IV LO w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Bilans umiejętności, kompetencji i preferencji zawodowych.

Rodzaj usługi: Grupowe informacje zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 29.11.2017

Godzina: 9:00 – 10:30

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa informacja zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 29.11.2017

Godzina: 10:00 – 14:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: ZSTiO w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się i  poszukująca pracy

Temat: Warsztat efektywnego poszukiwania pracy – przedsiębiorczy na rynku pracy.

Rodzaj usługi: Grupowa porada zawodowa

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

Data: 29.11.2017

Godzina: 13:30 – 15:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat: Elementy prawa pracy.

Rodzaj usługi: Grupowa informacja zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 30.11.2017

Godzina: 9:00 – 13:00

Miejscowość: Katowice

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat: Wybór zawodu i jego uwarunkowania

Rodzaj usługi: Grupowa informacja zawodowa

Prowadzący: Małgorzata Kuchna

 

Data: 30.11.2017

Godzina: 7:45 – 15:45

Miejscowość: Tychy

Miejsce: Hufiec Pracy w Tychach, ul. Edukacji 5

Adresaci: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Temat: Indywidualny Plan Działania

Rodzaj usługi: Indywidualne porady zawodowe

Prowadzący: Elżbieta Marcinkowska

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info