Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Śląskiej ŚWK na rok 2019

PRELEKCJA FUNKCJONARIUSZY Z DĄBROWY GÓRNICZEJ

Dnia 15.10.2019 r. o godzinie 10:30 w Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej odbyła się prelekcja Miejskiej Komendy Policji w Dąbrowie Górniczej z Wydziału ds. Nieletnich. Pogadankę przeprowadził funkcjonariusz aspirant Damian Korczyński. W trakcie wykładu uczestnicy Ośrodka usłyszeli informacje dotyczące odpowiedzialności jaką ponosi nieletni za popełnienie czynów karalnych. Nie zabrakło również informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Uświadamianie młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności karnej jest bardzo ważne dla policjantów, ponieważ część nieletnich w konflikt z prawem wchodzi z uwagi na niefrasobliwość bądź nieświadomość prawną.

Celem prelekcji było podniesienie wiedzy uczniów na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, przybliżenie roli i pracy Policji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku służby. Podczas spotkania policjant omówił katalog najczęściej popełnianych czynów karalnych przez młodych ludzi.

Ponadto omówione zostały środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Policjant w trakcie pogadanki przyznał, że niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenia, w którym biorą udział są niezgodne z prawem. Dlatego podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej i ogólnego poczucia bezpieczeństwa jak i dla tych młodych ludzi, którzy dzięki lepszej znajomości prawa mogą uniknąć wielu kłopotów. Uczestnicy brali aktywny udział w prelekcji zadając pytania, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi.

Autor tekstu:Karina Omyła

Autor zdjęć:Joanna Wrzesień

Data publikacji: 17.10.2019

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info