Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Śląskiej ŚWK na rok 2019

SAMORZĄDNOŚĆ W OHP

Tradycyjnie we wrześniu w jaworznickim Hufcu odbyły się wybory do Rady Młodzieży. Przedsięwzięcie poprzedzone zostało warsztatami „Lekcja samorządności: ja – wyborca”, które miały na celu uświadamianie młodzieży znaczenia pojęć demokracja, samorządność, jak również pobudzanie do zwiększenia troski o swój kraj i środowisko lokalne oraz utrwalanie poczucia odpowiedzialności i obowiązku. Uzmysławiano młodzieży, że udział w wyborach i referendach oraz oddanie ważnego głosu może wpłynąć na poprawę naszej przyszłości. Warsztaty miały zachęcić młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a sam udział w wyborach do Rady Młodzieży był dobrą praktyką uczącą postawy patriotycznej.

W trakcie warsztatów, młodzież została zapoznana z zasadami wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz zasadami głosowania na budżety obywatelskie. Uczestnicy zdefiniowali pojęcie samorządności i przeanalizowali jej znaczenie w życiu hufca, szkoły oraz w środowisku lokalnym. Po zapoznaniu się z Regulaminem Rady Młodzieży obowiązującym w Hufcu, młodzież wskazała najważniejsze, w ich odczuciu, zadania Rady. Wśród nich znalazły się: prezentowanie stanowiska uczestników w różnych sprawach w relacjach z innymi, integrowanie i organizowanie społeczności młodzieżowej, współdziałanie z pozostałymi organami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, organizowanie pomocy dla koleżanek i kolegów borykających się z różnego typu trudnościami, zapobieganie konfliktom w relacjach między uczestnikami oraz na poziomie uczestnik – opiekun, jak również podejmowanie działań o charakterze mediacyjnym w razie ich zaistnienia. W skład Rady wchodzą uczestnicy poszczególnych grup wychowawczych wyłonieni w drodze demokratycznych wyborów. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. W trakcie spotkania, młodzieży przedstawiony został opiekun Rady Młodzieży, a zarazem rzecznik praw uczestników, którym w tym roku szkolnym została wychowawca Marta Starczyk.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy Hufca udali się do specjalnie przygotowanego lokalu wyborczego, gdzie oddali swoje głosy. Każdy wyborca mógł zagłosować na trzech kandydatów. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. Przewodniczącą Rady Młodzieży została Aleksandra Szweda, jej zastępcą Małgorzata Pojda, zaś Sekretarzem – Wiktoria Włoch.

Autor tekstu:Bożena Banasik

Autor zdjęć: Marta Starczyk

Data publikacji: 03.10.2019

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info