Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Śląskiej ŚWK na rok 2019

GRUPA WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH CHORZOWSKICH SZKÓŁ

Dnia 7 lutego asystent EURES ze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach wraz z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach zorganizowali dla pedagogów i doradców zawodowych chorzowskich szkół Seminarium nt. „Diagnoza dobrych praktyk w aktywizacji młodzieży na rynku pracy”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie w ramach organizowanej grupy wsparcia specjalistycznego dla przedstawicieli szkół z miasta Chorzowa w zakresie możliwego wsparcia dla młodzieży realizowanego w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy.

Ideą przedsięwzięcia było przedstawienie różnorodności działań podejmowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz osób młodych, w szczególności zapoznanie z realizowanym przez OHP wsparciem doradczym, pomocą w poszukiwaniu bezpiecznych ofert pracy zarówno w kraju jak i zagranicą w ramach EURES, projektami z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz działalnością wychowawczą – możliwością zdobycia wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP. Pedagodzy szkolni niezmiernie żywiołowo skupili się na możliwym do uzyskania wsparciu w aktywizowaniu zawodowym młodzieży oraz przygotowaniu ich do skutecznego wejścia na rynek pracy, a także metodyce pracy realizowanej na rzecz młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony pedagogów, doradców zawodowych jak i przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Chorzowa, w efekcie czego podobne przedsięwzięcia będą kontynuowane w przyszłości a doradcy zawodowi ze szkół już zapowiedzieli chęć bieżącej współpracy z OHP.

Autor tekstu:Anna Stokłosa

Autor zdjęć:Anna Stokłosa, Elżbieta Marcinkowska

Data publikacji: 12.02.2019

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info