Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W KATOWICACH RUSZYŁ PROJEKT

W drugim tygodniu listopada katowicka grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” rozpoczęła pierwsze projektowe zajęcia czyli indywidualne doradztwo zawodowe.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy określają predyspozycje zawodowe, odkrywają również swój potencjał, który mogą wykorzystać do autoprezentacji kreując swój wizerunek między innymi w dokumentach aplikacyjnych czy też podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Wspólnie z doradcą opracowują także Indywidualny Plan Działania, który ma przyczynić się do efektywnego zaistnienia na rynku pracy. Wsparcie doradcy zawodowego będzie kontynuowane podczas grupowych warsztatów z aktywizacji zawodowej. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18 – 24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolność do zatrudnienia podczas trwania projektu.

Autor tekstu: Małgorzata Kiełek, doradca zawodowy MCK w Katowicach

Autor zdjęć: Małgorzata Kiełek, doradca zawodowy MCK w Katowicach

Data publikacji: 17.11.2017

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info